TIETOSUOJASELOSTE

 

1 Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Tmi Lepere

Y-tunnus: 3018713-6

Osoite: Lähteenkorvantie 25

Postinumero: 25130

Postitoimipaikka: MUURLA

Puhelinnumero: 040 502 9944

Sähköpostiosoite: lepere.tmi@gmail.com

 

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Yritys: Tmi Lepere

Nimi: Henna Moilanen

Osoite: Lähteenkorvantie 25

Postinumero: 25130

Postitoimipaikka: MUURLA

Puhelinnumero: 040 502 9944

Sähköposti: lepere.tmi@gmail.com

 

3 Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan tilausten toimittamiseen.

 

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Asiakkaan tietoja kerätään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5 Rekisterin tietosisältö

 

Henkilön ja/tai yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.

 

6 Tietojen säilytysaika

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin kerätään tietoja vain henkilöiltä itseltään.

 

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

9 Evästeiden (cookies) käyttö

 

Emme käytä sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

 

10 Rekisterin suojaus

 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

 

11 Automaattinen päätöksenteko

 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12 Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.